CSS Expanding Menus Css3Menu.com

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen, vroeger
Tehuis voor Niet-Werkenden), gelegen in Wolfsdonk (Langdorp), een deelgemeente van Aarschot in de provincie Vlaams Brabant. Wij zijn een afdeling van vzw KIDS te Hasselt. Onze hoofdtaak bestaat eruit residentiële opvang in een gezinsvervangende setting aan te bieden aan volwassenen die doof/slechthorend zijn en aan personen met een autismespectrumstoornis. Personen die in aanmerking komen voor opname in Campus Wolfsdonk moeten aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste moeten de personen communicatiebelemmerd zijn. Een tweede criterium voor opname moet zijn dat deze personen niet alleen, zelfstandig kunnen wonen omwille van sociale of psychische redenen en/of de aard van de handicap. Tenslotte moet men ouder zijn dan 18 jaar.

ONZE STRUCTUUR
De Campus Wolfsdonk bestaat uit vier zelfstandige leefgroepen en een activiteitencentrum. In de vier huizen wonen en werken 34 personen. De zorg wordt verleend door vier teams in de huizen en logistieke diensten. Het werk van onze bewoners bestaat voornamelijk uit dagelijkse taken als koken, wassen en strijken, de tuin onderhouden, ... Sinds kort zijn wij ook gestart met het project "begeleid werken", waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen om vrijwillig aan de slag te gaan bij een externe organisatie zoals een school, bakkerij, bibliotheek, rust –en verzorgingstehuis, ...

VRIJWILLIGERSWERK
Heb je wat tijd over en wil je deze graag leuk en zinvol invullen? Help of zorg je graag voor anderen? Dan is vrijwilligerswerk op onze campus misschien wel iets voor jou! Het hoeft niet véél of vaak te zijn, met alle kleine beetjes hulp zijn wij al meer dan tevreden!

Wat zijn mogelijke taken voor vrijwilligers?
klein verstelwerk (snit en naad)
mee komen strijken in ons strijkatelier
met één of enkele bewoners naar de mis gaan
hulp bieden tijdens uitstappen naar de markt/winkel (bv. blinde aan de arm nemen)
tuinwerk: snoeien, bladeren opruimen, onkruid wieden, ...
op bezoek komen bij bewoner(s) of gastgezin zijn

Je kan dus als vrijwilliger op onze campus zelf aan de slag, maar evengoed kan het zijn dat je thuis wat werk wil verzetten als hulp (bv. verstelwerk)! We maken telkens goede afspraken met onze vrijwilligers, zodat iedereen weet waar men aan toe is!

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?
allereerst een boeiende en plezante ervaring
échte waardering voor het werk dat je levert
een vast aanspreekpunt (Ann Vangeneugden, sociale dienst Campus KIDS Wolfsdonk)
tenslotte ben je ook verzekerd tijdens je hulp op onze Campus en/of met onze bewoners

Als dit iets voor U is, kan U steeds hier contact met ons opnemen. Wie weet, tot binnenkort?