CSS Expanding Menus Css3Menu.com

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een organisatie die gelegen is in Wolfsdonk (Langdorp), een deelgemeente van Aarschot in de provincie Vlaams Brabant. Wij zijn een afdeling van het
vzw KIDS te Hasselt. Personen die in aanmerking komen voor opname in Campus Wolfsdonk moeten aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste moeten de personen:

Communicatiebelemmerd zijn en ouder dan 18 jaar. Dit kan zijn:
- Doofheid of slechthorendheid
- Ernstige spraak- en/of taalstoornis
- A.S.S. indien het de oorzaak is van de communicatieproblemen
- Meervoudige handicap indien de communicatiestoornis primair is.

Een tweede criteria voor opname is dat deze personen niet alleen, zelfstandig kunnen wonen omwille van:
Sociale of psychische redenen
De aard van de handicap

Tenslotte is een gunstige beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vereist.

WAT DOEN WIJ
Wij bieden een residentiële opvang aan volwassenen met een auditieve handicap of personen met A.S.S. in een gezinsvervangende setting voor niet werkenden.

ONZE STRUCTUUR
Campus Wolfsdonk bestaat uit vier zelfstandige huizen/leefgroepen en een activiteitencentrum. In de vier huizen wonen en leven 34 personen met een handicap. De zorg wordt verleend door vier teams in de huizen en externe diensten die opereren vanuit het activiteitencentrum. Met deze structuur proberen wij een omvattend antwoord te geven op de zorgvragen van onze bewoners. Onze organisatie tracht heel het jaar, 365 op 365 dagen, 24 op 24 uur paraat te staan.

WAT ZOEKEN WIJ
Wij zoeken gemotiveerde studenten die samen met ons zoeken naar een gepast antwoord op de zorgvragen van onze bewoners. Wij zoeken gemotiveerde studenten die ons via hun recent geleerde theoretische inzichten nieuwe invalshoeken geven op zorg. Wij zoeken gemotiveerde studenten die dagdagelijks de handen uit de mouwen willen steken en mee willen werken aan het geluk van onze bewoners.

WAT BIEDEN WIJ
Wij bieden een stage aan in één van de vier huizen of activiteitencentrum.
Wij bieden een leertraject in het werken met mensen met een auditieve handicap of A.S.S. Wij bieden een verzorgde begeleiding die U helpt om er een leerrijke en positieve ervaring van te maken. Wij bieden U een urenpakket dat zoveel mogelijk rekening zal houden met de specifieke eisen van een stage-ervaring.
Wij bieden U een fijne, warme en professionele werkomgeving. Wij bieden U de kans om te werken in teamverband, als volwaardig teamlid. Wij bieden U de vrijheid aan om samen te zoeken naar uw invulling van deze praktijkervaring. Als dit iets voor U is, kan U steeds contact opnemen met de stageverantwoordelijke van uw opleidingsvorm, of met ons
hier.